लिखित जवाफ र कानूनी राय विषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम