स्थानीय तहका न्यायीक समितिकाे कार्य सम्पादन सम्बन्धी समिक्षा गाेष्ठीका केही झलकहरु